Hoạt động NCKH
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

 


NGHIỆM THU CẤP TỈNH ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

(DVTDT) Ngày 22 tháng 02 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” do PGS. TS Lê Văn Tạo- Giảng viên khoa Văn hóa thông tin Nhà trường chủ trì. 


NGHIỆM THU CẤP TỈNH ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI BẢN ĐỐC XÃ CỔ LŨNG VÀ BẢN TÔM XÃ BAN CÔNG HUYỆN BÁ THƯỚC TỈNH THANH HÓA

(DVTDT) Ngày 12 tháng 01 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động du lịch tại bản Đốc xã Cổ Lũng và bản Tôm xã Ban Công huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” do TS Nguyễn Thị Thục – Trưởng Phòng Sau Đại học Nhà trường chủ trì. 


Đề tài - Dự án

 


HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 – 2016

Nhằm mục đích góp phần nâng cao sự chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường. Ngày 26 tháng 4 năm 2016 trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015 -2016. 


 NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: “TÍNH CÁCH NGƯỜI VIỆT TRƯỚC NGƯỠNG CỬA TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP” CỦA GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG
 Hội thảo khoa học: “Một số vấn đề nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và chuyên ngành”
 Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
 Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa”
 Chương trình làm việc của đoàn CBQL trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa tại Philippines
 Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV - Bắc miền Trung lần thứ XX năm 2015
 Hội thảo khoa học "Thanh Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám (1945- 2015)"
 Hội thảo khoa học Thiết chế văn hóa và xây dựng, phát triển văn hóa cơ sở ở Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2020
 Hội thảo Khoa học “Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam”
 Nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Thành Nhà Hồ và Suối cá thần Cẩm Lương
 Đặt câu hỏi

Tiêu đề  
Họ tên  
Địa chỉ  
Điện thoại
Email  
Nội dung  
Số mấy?
 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn