Ban giám hiệu
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 1. HIỆU TRƯỞNG :


TS. Lê Thanh Hà

Email: Lethanhha@dvtdt.edu.vn

VP: Tầng 2, nhà A, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Số 561, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giáo dục và Đào tạo về mọi hoạt động của Trường. Quản lý, điều hành chung các lĩnh vực hoạt động và chiến lược phát triển của Trường;

- Trực tiếp theo dõi, điều hành các lĩnh vực: Công tác đào tạo; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Kế hoạch tài chính; Tổ chức cán bộ; Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế;

- Chủ tài khoản của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng mà Trường quan hệ giao dịch;

- Sinh hoạt tại Chi bộ phòng Quản lý đào tạo - Sau Đại học - Giáo dục thường xuyên liên kết.

  2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG :


TS. Đồng Hương Lan

Email: donghuonglan@dvtdt.edu.vn

VP: Tầng 3, nhà A, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Số 561, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

- Phụ trách các lĩnh vực: Thể thao, Công tác Học sinh - Sinh viên; Quản trị Cơ sở vật chất; Môi trường an ninh, an toàn; Công tác hành chính văn phòng; Công tác đoàn thể;

- Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Ký thay Hiệu trưởng các văn bản theo nội dung Hiệu trưởng phân công; 

- Sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Thể dục Thể thao.

In tin    Gửi email    Phản hồi
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS TS. Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa         Điện thoại: +(84) 2373 953 388    +(84) 2373 857 421
Email: dvtdt@dvtdt.edu.vn - Website: http://www.dvtdt.edu.vn