Tin mới
Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC (28/12/2022)

 

• CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (01/06/2022)
• GIỚI THIỆU CHUNG (01/06/2022)
• THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU (01/06/2022)
• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH (01/06/2022)
Hoạt động NCKH

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ĐẨY MẠNH CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY" (ENHANCING THE QUALITY OF INTERNATIONAL COOPERATION AMONG UNIVERSITIES IN SOUTHEAST ASIA) (10/12/2022)

 

• HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 (15/05/2022)
• THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 (08/04/2022)
• HỘI THẢO KHOA HỌC "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030" (31/03/2022)
• QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030" (24/03/2022)
Tạp chí khoa học

TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 16 (05/01/2023)

 

• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 15 (01/11/2022)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 14 (03/06/2022)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13 (09/02/2022)
• TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 12 (20/11/2021)
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 (30/12/2022)

 

• THÔNG BÁO MỜI VÀ ĐẶT HÀNG TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 15 (20/06/2022)
• QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (31/03/2022)
• THÔNG BÁO MỜI VÀ ĐẶT HÀNG VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 14 (15/02/2022)
• XÉT CHỌN DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 (10/02/2022)
Văn bản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022 - 2023 (08/11/2022)

 

• THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ĐẨY MẠNH CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY" (10/09/2022)
• THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO QUÂN CHÚNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH THANH HÓA". (30/08/2022)
• THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA". (10/07/2022)
• THƯ MỜI VIẾT VÀ GỬI BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (09/07/2022)
• QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VÀ GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 (31/03/2022)
Biểu mẫu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN KHOA (23/02/2022)

 

• MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN KHOA (23/02/2022)
• MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ (23/02/2022)
• MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN KHOA VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ (23/02/2022)
• MẪU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ (23/02/2022)
Tập san thông tin khoa học

TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 15 (01/03/2021)

 

• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 14 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 13 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 12 (18/03/2019)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 11 (15/06/2017)
• TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 10 (16/05/2017)
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường