Tin mới
 Liên kết Website
 Hiển thị tin tức
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

     1. Chức năng

    Khoa Luật và Quản lý Nhà nước là khoa chuyên ngành thuộc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (TUCST), có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực Luật và Quản lý Nhà nước. Ngoài ra, bộ môn Lý luận chính trị thuộc Khoa đảm nhiệm công tác giảng dạy kiến thức lý luận chính trị cho các ngành học trong toàn trường.

     2. Nhiệm vụ

     2.1. Đào tạo, bồi dưỡng

    - Đào tạo trình độ đại học theo các hình thức chính quy, liên thông và vừa làm vừa học, bao gồm các ngành:

    + Luật.

    + Quản lý Nhà nước.

     - Đào tạo khối kiến thức giáo dục đại cương về lý luận chính trị cho các ngành học trong toàn trường.

   - Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên để nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy tại Khoa.

    - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

    - Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

    - Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

    - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập.

      2.2. Nghiên cứu khoa học

    - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Luật,  Quản lý Nhà nước và Lý luận chính trị.

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức

     - Tổng số cán bộ giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa: 36 người

     + Cán bộ quản lý: 03 người

 1. Phụ trách Khoa:

 Họ và tên: Nguyễn Thị Tình                   

 Trình độ: Tiến sĩ Triết học

 Email: nguyenthitinh@dvtdt.edu.vn

 2. Phụ trách bộ môn Luật:

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang           

 Trình độ: Thạc sỹ (NCS) Luật

 Email: nguyenthutrang@dvtdt.edu.vn

 3. Phụ trách bộ môn Quản lý nhà nước:

 Họ và tên: Lê Thị Thảo Linh        

 Trình độ: Thạc sỹ (NCS) Hành chính công

 Email: lethithaolinh@dvtdt.edu.vn

 
 

+ Giáo vụ khoa: 02 người

TT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Email

SĐT

1

 Nguyễn Thị Thùy Dung

Thạc sĩ

 nguyenthithuydung@dvtdt.edu.vn

098 308 9842

2

 Lê Thị Lý

Thạc sĩ

 lethily@dvtdt.edu.vn

0945 480245

 

Tác giả: Khoa Luật&QLNN
In tin    Gửi email    Phản hồi
"
  KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   

   @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
   
  Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
  Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường