Tin mới
 Liên kết Website
 Hiển thị tin tức
Nghiên cứu khoa học
KHOA LUẬT & QLNN THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

 


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ĐẨY MẠNH CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY"

 


Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký Đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường năm học 2022 - 2023

 


Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học quốc tế

 


KHOA LUẬT&QLNN THAM GIA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

 


 Thông báo mời và đặt hàng viết bài cho Tạp chí khoa học số 14_Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 Khoa Luật&QLNN tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa
 Nghiệm thu cấp trường Đề tài cơ sở của Khoa Luật&QLNN
 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG THÁNG 9/2021
 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2021 - 2022
 THƯ MỜI Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021
 TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN CẤP KHOA
 TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN CẤP KHOA
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA
 TƯ DUY VỀ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT
 Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12: Lịch sử và Ý nghĩa
 ĐIỂM MỚI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019
 HIỂU ĐÚNG VỀ VIỆC NGƯỜI DÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÁO HOA
 KHOA LUẬT&QLNN THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020
  KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   

   @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
   
  Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
  Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường