Tìm kiếm
 Liên kết Website
Đào tạo
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG

      Theo kế hoạch học tập và tiến độ tốt nghiệp của hệ đào tạo trình độ thạc sĩ, trong 02 ngày (22/12/2022 và 23/12/2022), tại phòng họp A406, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức đánh giá đề cương Luận văn thạc sĩ cho 36 học viên lớp Cao học Quản lý Văn hóa K6 và 31 học viên lớp cao học Quản lý Công K1.

     Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn ngành Quản lý Văn hóa gồm 05 thành viên theo Quyết định số 1788/QĐ-DVTDT ngày 08/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa:

STT Họ tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Chức danh Hội đồng
1 PGS.TS. Lê Thanh Hà Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Chủ tịch Hội đồng
2 PGS.TS Nguyễn Thị Thục Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Ủy viên Hội đồng
3 PGS.TS. Đoàn Văn Trường Phó Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Ủy viên Hội đồng
4 TS. Hà Đình Hùng Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Ủy viên Hội đồng
5 TS. Lê Thị Thảo Trưởng khoa Văn hóa thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Ủy viên Hội đồng

           Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn ngành Quản lý Công gồm 05 thành viên:

STT Họ tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Chức danh Hội đồng
1 PGS.TS. Lê Thanh Hà Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Chủ tịch Hội đồng
2 TS Nguyễn Thị Ngọc Lan Bộ môn Quản lý Nhà nước, Khoa Chính trị học, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Ủy viên Hội đồng
3 TS. Nguyễn Thị Vân Hà Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia Ủy viên Hội đồng
4 TS. Hoàng Đình Hiển Trưởng khoa Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Ủy viên Hội đồng
5 TS. Hà Đình Hùng Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Ủy viên Hội đồng

Các thành viên Hội đồng đánh giá đề cương luận văn ngành Quản lý Văn hóa

Các thành viên Hội đồng đánh giá đề cương luận văn ngành Quản lý Công

      Đề tài đăng ký làm luận văn của các học viên ngành Quản lý Văn hóa xoay quanh 4 nhóm chủ đề: (1) Quản lý nhà nước về di tích, di sản, lễ hội, làng nghề, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong du lịch; (2) Xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn hóa, nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, công tác gia đình và xây dựng nông thôn mới; (3) Quản lý và tổ chức hoạt động nghiệp vụ ở các thiết chế văn hóa, đơn vị và sự nghiệp ngành văn hóa (Nhà văn hóa, Trung tâm VHTTDL, phát thanh, truyền hình, thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ...); (4) Chính sách văn hóa, Quản lý nghệ thuật, Công nghiệp và dịch vụ văn hóa.

      Các đề tài đăng ký của ngành Quản lý Công chia thành 3 nhóm chủ đề: (1) Nhóm Quản lý nhà nước về kinh tế, dịch vụ công; (2) Nhóm Quản lý Nhà nước về nguồn nhân lực; (3) Nhóm Quản lý Nhà nước về văn hóa, Du lịch.

      Tại các buổi đánh giá, sau khi lắng nghe các học viên trình bày tóm tắt nội dung đề cương luận văn đã đăng ký, các thành viên Hội đồng đưa ra nhận xét, góp ý khách quan về nội dung và hình thức để từ đó xác định đúng cấu trúc, hướng đi của đề tài, đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện và hoàn thành luận văn theo đúng tiến độ đã đề ra.

      Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, hầu hết các đề tài đều được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa thực tiễn; phương pháp nghiên cứu khoa học. Các học viên tiếp thu những nhận xét, góp ý từ phía Hội đồng đánh giá để hoàn thiện đề cương luận văn của mình một cách tốt nhất.

Buổi đánh giá đề cương luận văn ngành Quản lý Văn hóa

Buổi đánh giá đề cương luận văn ngành Quản lý Công     

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Bình - Trần Thị Như Quỳnh
In tin    Gửi email    Phản hồi
"


Các tin khác:
 CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022 - 2023 (12/11/22)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023 (13/10/22)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI THANH HÓA (04/10/22)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TẠI THANH HÓA (04/10/22)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2022 (19/09/22)
 THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 -2023 (15/08/22)
 KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA K4 (2019 - 2021), k5 (2020 - 2022) ĐỢT 1 (07/07/22)
 LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO LAO ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH THANH HÓA , NĂM 2022 (23/05/22)
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (31/03/22)
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA CHÍNH THỨC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (04/03/22)
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa         Điện thoại: +(84) 2373 953 388    +(84) 2373 857 421
Email: dvtdt@dvtdt.edu.vn - Website: http://www.dvtdt.edu.vn