Tìm kiếm
 Liên kết Website
Hoạt động đoàn thể
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH HỌC TÂP, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI QUÝ III NĂM 2022

        Sáng ngày 23/9/2022, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tham dự Hội nghị học tập, bồi dưỡng kiến thức mới quý III năm 2022 do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức với chuyên đề "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại" được GS.TS Trần Văn Phòng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 592 điểm cầu trên toàn tỉnh với 23.283 đại biểu dự hội nghị.

        Tại điểm cầu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có đồng chí Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Hoàng Bá Khải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Thanh tra; đồng chí Vũ Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên, viên chức trong toàn trường.

Điểm cầu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe GS.TS Trần Văn Phòng truyền đạt các nội dung chính của chuyên đề, đồng chí nhấn mạnh: "Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại đã trở thành giá trị truyền thống, tinh thần quý báu của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa. Chính vì vậy, trong thời kỳ mới chúng ta cần phải tiếp tục khơi dậy truyền thống tốt đẹp đó để phấn đấu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước".

GS.TS Trần Văn Phòng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị

        GS.TS Trần Văn Phòng phân tích: Sau 35 năm đổi mới đất nước, với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, bảo vệ môi trường… Đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Sau khi phân tích tình hình thực tế, GS.TS Trần Văn Phòng đã gợi ý 4 giải pháp để phát huy có hiệu quả tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong thời kỳ mới. Cụ thể:

      Thứ nhất: Khơi dậy, phát huy giá trị, sức mạnh nội sinh của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

        Thứ hai: Tuyên truyền, khẳng định về những thành tựu rất đáng tự hào mà dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Thanh Hóa đã đạt được.

        Thứ ba: Tiếp tục tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý văn hóa, quản lý con người..v.v. Xóa bỏ triệt để cơ chế bao cấp, "xin - cho".

        Thứ tư: Trong bất kì thời đại nào cũng phải dựa vào dân, tin vào sức mạnh phi thường của quần chúng nhân dân.

        Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn GS.TS Trần Văn Phòng đã dành tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí các đại biểu dự Hội nghị với tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng khẳng định: "Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề này là là hết sức quan trọng và cần thiết, vận dụng sáng tạo quan điểm về định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng những việc làm, phần việc cụ thể". Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

         Việc học tập, bồi dưỡng kiến thức mới quý III năm 2022 do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần khơi dậy sức mạnh tinh thần trong toàn đảng, toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và kế hoạch đề ra của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. 

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Bình - Trần Thị Như Quỳnh
In tin    Gửi email    Phản hồi
"


Các tin khác:
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023 (09/09/22)
  ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (28/08/22)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 - 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2022 - 2023 (21/08/22)
 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (ĐỢT 1) NĂM 2022 (09/08/22)
 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII (22/07/22)
 ĐẠI HỘI ĐIỂM HAI CHI BỘ: PHÒNG QLKH&HTQT-TT-KT&ĐBCLGD VÀ KHOA ÂM NHẠC (NHIỆM KỲ 2022-2025) (03/07/22)
 KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026: QUYẾT NGHỊ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (17/05/22)
 BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA VI NĂM 2022 VÀ TỔ CHỨC CHIẾU PHIM VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (06/05/22)
 CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI NĂM 2022 (24/04/22)
 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024 (26/03/22)
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa         Điện thoại: +(84) 2373 953 388    +(84) 2373 857 421
Email: dvtdt@dvtdt.edu.vn - Website: http://www.dvtdt.edu.vn