Chức năng, Nhiệm vụ
Nhiệm vụ

     Phòng Tổ chức Cán bộ có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng các công việc sau:

1. Công tác tổ chức bộ máy

- Xây dựng kế hoạch phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Nhà trường.
Tổ chức thực hiện các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc trường.

- Xây dựng các quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng, ban chức năng, các quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trong trường.

- Thành lập các Hội đồng  trong trường.

- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Thể chế hoá các văn bản và các quy định của cấp trên cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

2. Công tác cán bộ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường.

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ, bổ sung cán bộ, viên chức phù hợp và phục vụ cho yêu cầu phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch biên chế của Nhà trường và thường trực hội đồng tuyển chọn, hợp đồng lao động, thi tuyển viên chức theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà trường theo các quy định hiện hành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường.

- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các cấp lãnh đạo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng.

- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch, sổ bảo hiểm của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động trong trường; nhận xét, đánh giá, cập nhật thông tin về cán bộ giảng viên, nhân viên và người lao động; thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng cán bộ, giảng viên, người lao động theo qui định.

- Thực hiện tuyển chọn, giới thiệu, cử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các công tác khác ở trong nước và ngoài nước.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra và giải quyết các khiếu nại, khiếu tố của cán bộ, công chức, viên chức trong thẩm quyền quản lý theo các quy định hiện hành.

3. Chế độ chính sách

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV trên cơ sở các văn bản của Nhà nước và Quy chế của Nhà trường.

- Thường trực Hội đồng xét đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm hàng năm.

- Xét hết thời gian tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc cho CBGV.

          - Xây dựng chính sách thu hút CBGV có trình độ GS.PGS.TS tham gia giảng dạy và về trường công tác; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

- Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT; thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động đối với CBGV.

- Tham gia Hội đồng xét thi đua-khen thưởng hàng năm theo các quy định hiện hành.

- Lập hồ sơ xét kỷ luật CBGV vi phạm.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường.

- Giúp cấp uỷ và Hiệu trưởng xác minh lý lịch, nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức.

- Hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện các văn bản pháp quy mới; phối hợp với các đơn vị trong trường làm tốt công tác chính trị tư tưởng và nắm tình hình chính trị tư tưởng trong CBGV và người lao động.

- Báo cáo định kỳ về công tác tổ chức cán bộ khi có yêu cầu của Hội đồng, Ban giám hiệu nhà trường và các cơ quan liên quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các thủ tục hành chính, các văn bản thuộc phạm vi phân công, trình Hiệu trưởng quyết định; cấp các loại giấy tờ trong phạm vi đã được qui định; phối hợp với bộ phận Hợp tác quốc tế của nhà trường làm thủ tục cho CBGV của trường đi nước ngoài.

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Chức năng (16/05/15)
Hôm nay 121
Hôm qua 431
Tuần này 1067
Tháng này 10448
Tất cả 337794
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (0237) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn