Tin mới
Tin tức sự kiện

Kê hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (06/07/2017)

 

• Lễ kết nạp Đảng viên đợt 2 năm 2017 (05/07/2017)
• Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (29/03/2017)
• Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nộ bộ (29/03/2017)
• Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 04-NQ/TU và Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (05/12/2016)
• Kế hoạch triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa” (05/12/2016)
Văn bản Đảng ủy trường

Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các Ủy viên Banh Chấp hành Đảng ủy (31/08/2017)

 

• Kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (22/08/2017)
• Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các Ủy viên Banh Chấp hành Đảng ủy (01/12/2015)
Bộ máy tổ chức

Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (31/08/2017)

 

• Danh sách BCH Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (31/08/2017)
Giới thiệu

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (31/08/2017)

 

• Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ (01/12/2015)
Hoạt động chuyên đề

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới (31/07/2017)

 

• Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới” (31/07/2017)
• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. (27/08/2016)
• Kế hoạch Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (27/08/2016)
• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 (06/05/2016)
• Kế hoạch Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 (06/05/2016)
Hôm nay 57
Hôm qua 227
Tuần này 57
Tháng này 4014
Tất cả 119542
Browser   (Today) Chi tiết >>
ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (0237) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn