Chức năng- Nhiệm vụ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

3.1. Chức năng:

     Phòng QLKH là phòng chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ. Chức năng chính là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường theo từng năm và kế hoạch 5 năm. Cụ thể:

   - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý và phát triển công tác nghiên cứu khoa học tại trường.

   - Tạo môi trường nghiên cứu, học tập, sáng tạo cho cán bộ giảng viên.

   - Gắn đào tạo với thực tiễn, tiến bộ xã hội, đào tạo với nghiên cứu đổi mới không ngừng.

     - Thông tin, tư vấn và triển khai các chương trình hội nghị, hội thảo tại nước ngoài cho sinh viên và cán bộ giảng viên Nhà trường.

     - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường định hướng và chất lượng hoạt động của Tạp chí khoa học.

     - Quản lý phần nội dung trên trang Website của nhà trường.

3.2. Nhiệm vụ:

Hoạt động KH&CN:

    - Xây dựng và tổng hợp kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) trong trường từng năm; điều phối, theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch KH&CN, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động KH&CN của trường lên cấp trên.

   - Hướng dẫn, lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên các khoa, phòng theo kế hoạch kinh phí dự toán hàng năm.

   - Theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, theo dõi và đánh giá kết quả việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học. Tổng kết và viết báo cáo tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và các cấp thẩm quyền khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

   - Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên hàng năm; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học các cấp.

   - Phối hợp các khoa, phòng triển khai dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Mở rộng các quan hệ đối ngoại để tiếp nhận các dự án, đấu thầu các chương trình và đề tài nghiên cứu, dự án khoa học; báo cáo Ban Giám hiệu và tổ chức cho các đơn vị trong nhà trường đăng ký thực hiện.

   - Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu quyết định và thực hiện những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học; phát huy uy tín, thương hiệu của Nhà trường, phấn đấu tăng nguồn thu trong hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ.

   - Tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. Đề xuất, phối hợp với Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, các Khoa, Phòng liên quan để tìm nguồn trang bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng, quản lý trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

   - Tổ chức việc đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học, kiến nghị việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc và công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

   - Lập kế hoạch, dự toán tổng thể công tác biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo tại trường.

   - Tổ chức triển khai, nghiệm thu giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo.

* Hoạt động Tạp chí khoa học và Website

   - Tham mưu cho Nhà trường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí khoa học: chất lượng học thuật, công tác viết bài, nội dung và chủ đề Tạp chí khoa học...

   - Định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Tạp chí khoa học; nâng cao chất lượng các công trình khoa học được giảng viên, sinh viên Nhà trường công bố;

   - Tổ chức công tác biên tập, thẩm định, đặt hàng khoa học, xuất bản, in ấn và phát hành của Tạp chí khoa học;

    - Viết và đăng tin các hoạt động của nhà trường trên Website.

Nguồn tin: Phòng Quản lý khoa học
In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 258
Hôm qua 635
Tuần này 2097
Tháng này 11047
Tất cả 565709
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng phụ trách