Hệ liên thông
Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Mỹ thuật (ĐHLT – Bạc Liêu)

Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Mỹ thuật (ĐHLT – Bạc Liêu)

 

 

HỌC KỲ I (Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2014)

Thời gian dạy

Tên học phần

Số TC/

số tiết

Giảng viên dạy

Số SV

Chức danh KH GV

Tháng/ năm

Tuần

Ngày

Tháng 3/ 2014

1

6/3-14/3

Giáo dục học

3TC/45 tiết

Lã Thị Tuyên

59

TS

2

15/3-23/3

Hình hoạ I

2TC/30 tiết

Phạm Văn Thắng

59

ThS

3

27/3-04/4

Bố cục I

2TC/30 tiết

Phạm Văn Thắng

59

ThS

4

04/4-06/4

SV tự đào tạo

 

 

59

 

Tháng 4/2014

1-2

03/4-14/4

Tiếng Anh

4TC/60 tiết

GV Bạc Liêu

59

ThS

3-4

17/4-25/4

SV tự đào tạo

 

 

59

 

Tháng 6/2014

1

2/6-7/6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin I

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

59

ThS

2

9/6-14/6

Giải phẫu tạo hình

2TC/30 tiết

Vũ Tuyết Chinh

59

ThS

3 và  4

16/6-30/6

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Tháng 7/2014

1 và  2

1/7-12/7

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ II (Từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2014)

Tháng 7/2014

3

14/7-19/7

Trang trí 1

2TC/30 tiết

Trương Thế Minh

59

ThS

4

21/7-26/7

Hình hoạ II

2TC/30 tiết

Lê Văn Tĩnh

59

ThS

5

28/7-31/7

Bố cục II

2TC/30 tiết

Lê Văn Tĩnh

59

ThS

Tháng 9/2014

3

18/9-21/9

Phương pháp nghiên cứu khoa học Mỹ thuật

2TC/30 tiết

Trần Việt Anh

59

TS

4

25/9-28/9

Lịch sử Mỹ thuật thế giới và Việt Nam

3TC/45 tiết

Trần Việt Anh

59

TS

Tháng 10/2014

1

2/10-5/10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin II

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

59

ThS

2

9/10-12/10

3 và  4

16/10- 26/11

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Tháng 10/2014

 

17-18/10

Chuyên đề mỹ thuật  và

Cuộc sống

 

PGS.TS. Lê Văn Tạo

59

TS

Tháng 11/2014

1 đến 4

6/11-30/11

SV tự đào tạo

 

 

 

 

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ III (Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2015)

Tháng 3/ 2015

1

5/3-8/3

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

2TC/30 tiết

Lã Thị Tuyên

59

T.S

2

12/3-15/3

Đường lối văn hoá Việt Nam

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

59

ThS

3

19/3-22/3

SV tự đào tạo

 

 

 

 

4

26/3-29/3

Tháng 4/2015

1

2/4-5/4

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

59

ThS

2

9/4-12/4

3

16/4-19/4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

59

ThS

4

23/4-26/4

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Tháng 6/2015

1

1/6-10/6

Phương pháp dạy học Mỹ thuật

3TC/45 tiết

Nguyễn văn Tĩnh

59

ThS

2

8/6-13/6

Hình hoạ 3

2TC/30 tiết

Nguyễn văn Tĩnh

59

ThS

3

15/6-20/6

Bố cục 3

2TC/30 tiết

Nguyễn văn Tĩnh

 

ThS

4

22/6-27/6

Chuyên đề di sản mỹ thuật  VN

 

PGS.TS. Lê Văn Tạo

59

TS

Tháng 7/2015

1 và  2

6/7-18/7

SV tự đào tạo

 

 

 

 

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ IV (Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015)

Tháng 7/2015

3

20/7-25/7

Bố cục 4

2TC/30 tiết

Đoàn Dũng Sỹ

59

TS

4

27/7-01/7

Hình hoạ 4

2TC/30 tiết

Đoàn Dũng Sỹ

59

TS

Tháng 9/2015

3

17/9-20/9

Nghiệp vụ sư phạm 1

1TC/15 tiết

Lã Thị Tuyên

59

TS

4

24/9-01/10

Trang trí 2

3TC/45 tiết

Lê Văn Tĩnh

59

ThS

Tháng 10/2015

1

1/10-4/10

Nghiệp vụ sư phạm 2

1TC/15 tiết

Lê Văn Tĩnh

59

ThS

1-4

8/10-30/10

 

Thực tập sư phạm 1 (3tuần)

 

Khoa SP chỉ đạo, cấp hồ sơ, hướng dẫn SV tiếp cận yêu cầu TTSP;

Trường BL cấp giấy giới thiệu SV thực  hiện, cơ sở TTSP cho điểm

 

59

TS

Tháng 11/2015

1 đến 4

5/11-29/11

Chuyên đề di sản mỹ thuật  VN

 

PGS.TS. Lê Văn Tạo

59

TS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ V (Từ tháng 3/2016 đến tháng 6/2016)

Tháng 3/ 2016

1

3/3-10/3

Bố cục 5

3TC/45 tiết

Lê Văn  Tĩnh

59

ThS

2

10/3-17/3

Hình hoạ 5

3TC/45 tiết

Lê Văn  Tĩnh

59

ThS

3

18/3-21/3

Nghiệp vụ sư phạm 3

1TC/15 tiết

Lê Văn  Tĩnh

59

ThS

4

24/3-27/3

1/4-30/4

 

Thực tập sư phạm II

(6 tuần)

 

Khoa SP chỉ đạo, cấp hồ sơ, hướng dẫn SV tiếp cận yêu cầu TTSP;

Trường BL cấp giấy giới thiệu SV thực  hiện, cơ sở TTSP cho điểm

59

TS

Tháng 4/2016

1-5

Tháng 6/2016

1,2,3,4

1/6-30/6

SV  tự thực tập ghi chép, ký họa 4 tuần từ 13/6-30/6 yêu cầu mỗi SV có 10 ký họa đen trắng; 10 phong cảnh mầu; phác thảo 4 tranh chủ đề mầu bột nộp;

1,2,3,4

2/7-30/7

Thực tập chuyên ngành Mỹ thuật

4 tuần

Đoàn Dũng Sỹ và 01 GV BL

59

TS

4

21/6- 30/6

 

-Thực hành Triển lãm trưng bày mỹ thuật (GV Đoàn Dũng Sĩ - hướng dẫn trưng bầy các bài học khá, giỏi trong các HK1-5; SV tập viết bài phân tích tác phẩm MT thông qua Triển lãm và Hội thảo) . TS. Đoàn Dũng Sĩ hướng dẫn trưng bày: 12 tiêt;

- PGS.TS. Lê Văn Tạo hướng dẫn viết bài tham luận Thảo luận thông qua Trưng bầy mỹ thuật 12 tiết;

- PGS.TS. Lê Văn Tạo và TS. Đoàn Dũng Sĩ chỉ đạo hội thảo 8x2 = 16 tiết

Tháng 7/2016

1

1-5/7

Chuyên đề: Đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình

HỌC KỲ VI (Từ tháng 8/2016 đến tháng 11/2016)

Tháng 8/2016

1,2

 

Bài tập thiết kế hệ thống học liệu môn mỹ thuật ở trường PT

45 tiết

Lê Văn  Tĩnh

59

TS

Tháng 9/2016

1,2

 

Bài tập Tranh  đồ họa

45 tiết

TS. Đoàn Dũng Sĩ

59

TS

3,4

 

Hình họa mẫu Nam toàn thân mầu dầu (HP cuối khóa TN1

45 tiết

TS.Trần Việt Anh

59

TS

Tháng 10/2016

1,2

 

Tranh bố cục đề tài tự do - mầu dầu (HP cuối khóa TN 2)

45 tiết

TS.Trần Việt Anh

59

TS

3,4

 

Chuyên đề PP  xây dựng một chuyên luận mỹ thuật thưởng thức

45 tiết

PGS. TS. Lê Văn Tạo

 

PGS

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Âm nhạc (ĐHLT – Bạc Liêu) (11/03/15)
 Đặt câu hỏi

Tiêu đề  
Họ tên  
Địa chỉ  
Điện thoại
Email  
Nội dung  
Số mấy?
 
Hôm nay 4808
Hôm qua 22215
Tuần này 27023
Tháng này 645499
Tất cả 16968652
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn