Tin mới
Chức năng - Nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ

Khoa Luật và Quản lý nhà nước là khoa chuyên ngành thuộc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (TUCST), có chức năng và nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực Luật và Quản lý nhà nước.

Chức năng: Khoa Luật và Quản lý nhà nước là khoa chuyên ngành thuộc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (TUCST), có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực Luật và Quản lý nhà nước.

Nhiệm vụ:

1. Đào tạo trình độ Đại học theo các hình thức chính quy, liên thông và vừa làm vừa học, bao gồm các ngành:

+ Luật (Cử nhân Luật)

+ Quản lý nhà nước (Cử nhân Quản lý Nhà nước)

2.  Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ để nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa

3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Luật và Quản lý Nhà nước.

4.  Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi thành viên trong đơn vị; Quản lý cán bộ và sinh viên thuộc các chuyên ngành do Khoa phụ trách

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

6. Thực hiện các nhiệm vụ chung của Khoa đào tạo:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. 

In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 1542
Hôm qua 1456
Tuần này 10010
Tháng này 26871
Tất cả 1152016
Browser   (Today) Chi tiết >>
KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (037) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường