Tin mới
 Tìm kiếm
 Liên kết Website
Hoạt động NCKH
NGHIỆM THU CẤP TỈNH ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

(DVTDT) Ngày 22 tháng 02 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” do PGS. TS Lê Văn Tạo- Giảng viên khoa Văn hóa thông tin Nhà trường chủ trì.

            Với mục tiêu nghiên cứu và làm sáng tỏ các tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện có hiệu quả việc thúc đẩy chương trình phát triển du lịch theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường đã được tỉnh giao thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” do PGS.TS Lê Văn Tạo – Giảng viên Khoa Văn hóa thông tin chủ trì. Sau 18 tháng triển khai thực hiện nghiên cứu, chủ trì đề tài và nhóm nghiên cứu của Nhà trường đã hoàn thành các nội dung đặt ra theo yêu cầu và đã được cho phép bảo vệ nghiệm thu cấp tỉnh.

            Đề tài đã hệ thống hóa được hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn văn hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề tài cũng đánh giá được thực trạng của việc khai thác các di sản văn hóa trong phát triển kinh tế du lịch từ đó đề xuất được các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học giúp cho chính quyền, ban ngành liên quan trong công tác quy hoạch, quản lý và phối hợp nhằm gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản văn hóa ở  xứ Thanh.

            Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá cao hiệu quả ứng dụng nghiên cứu của đề tài, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế dịch vụ là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất thông qua việc nghiệm thu đề tài.

Một số hình ảnh tại Hội nghị nghiệm thu đề tài

PGS. TS Lê Văn Tạo- Giảng viên khoa Văn hóa thông tin báo cáo kết quả đề tài trước hội đồng

Thành viên hội đồng đánh giá kết quả đề tài

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài

Nguồn tin: Phòng Quản lý khoa học
In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 644
Hôm qua 5123
Tuần này 31568
Tháng này 101072
Tất cả 4743064
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  Điện thoại : (0237) 3728 883 
Chịu trách nhiệm nội dung: NGƯT PGS.TS Trần Văn Thức Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://wwww.dvtdt.edu.vn