Thông báo-VB
THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

 


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

 


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022

 


THÔNG BÁO THỜI GIAN, HÌNH THỨC NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

 


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022

 


 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI "TÀI NĂNG ÂM NHẠC HỌC SINH, SINH VIÊN" NĂM 2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM ÁP DỤNG TỪ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021, NĂM HỌC 2021 - 2022
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DÂN CHỦ CÁC LỚP HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA HIỆU TRƯỞNG VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VAY VỐN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
 KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, HSSV ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2021 - 2022
 CÔNG VĂN SỐ 13666/UBND-THKH NGÀY 04/9/2021 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC DI CHUYỂN QUA CÁC CHỐT KIỂM SOÁT NGƯỜI RA, VÀO ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐANG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI
 CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TU NGÀY 01/9/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THANH HÓA VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN
 CÔNG VĂN SỐ 06-CV/BCĐ NGÀY 01/9/2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9
 CÔNG VĂN 13392/UBND-VX CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
 CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 25/CĐ-UBND NGÀY 27/8/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG VÀ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG ĐỐI TƯỢNG LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN
 CÔNG ĐIỆN SỐ 22-CĐ-UBND CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
 THÔNG BÁO THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa - Phòng 103; 104 và 105 nhà A
Điện thoại: 02373.717.854 - DĐ: 0911688181
Email: lesonvh@gmail.com
 
  @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường