Giới thiệu
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

A. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên và học viên trong Trường theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các quy định của Nhà trường.

B. NHIỆM VỤ

1. Công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức tuyên truyền trong Học sinh, sinh viên, học viên (gọi tắt là người học)

a) Tổ chức các hoạt động liên quan đến người học, nắm bắt tư tưởng; chủ trì tổ chức lễ Khai giảng, Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho người học.

b) Tổ chức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nói chuyện thời sự, tổ chức các hoat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.

2. Công tác học sinh, sinh viên, học viên, học viên      

2.1. Công tác hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học; biên chế lớp, cấp phát thẻ và nhập dữ liệu hồ sơ quản lý người học, quản lý Lưu học sinh.

b) Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến người học. Triển khai công tác dân chủ trong trường học cho người học

2.2. Công tác khen thưởng, kỷ luật người học

Đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo quy định; Tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân người học đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật người học theo quy định.

2.3. Công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú, an ninh, trật tự trường học

Tổ chức thực hiện công tác người học ngoại trú theo quy định; phối họp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học liên quan đến HSSV ở trong và ngoài Nhà trường.

2.4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên, học viên

Thường trực giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến người học.

3. Thực hiện hoạt động hỗ trợ và dịch vụ học sinh, sinh viên

a) Tư vấn học tập: Triển khai công tác Cố vấn học tập theo quy định.

b) Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm: Phối hợp tổ chức hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo quy định. Thực hiện khảo sát người học về các lĩnh vực phục trách.

c)  Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe:Tư vấn, hỗ trợ người học khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội, thể chất và tinh thần; tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho người học; thực hiện công tác BHYT, BHTT cho người học thực hiện Luật bảo hiểm y tế.

d) Hỗ trợ tài chính: Thường trực Hội khuyến học Nhà trường; phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng và tổ chức trao học bổng tài trợ cho HSSV xuất sắc, giỏi, HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

e) Hỗ trợ đặc biệt: Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV khuyết tật, mồ côi, HSSV diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối và phục cộng đồng. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao cho

In tin    Gửi email    Phản hồi

 PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa - Phòng 103; 104 và 105 nhà A
Điện thoại: 02373.717.854 - DĐ: 0911688181
Email: lesonvh@gmail.com
 
  @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường