Đăng nhập
 
 
   
Biểu mẫu

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY (19/09/2022)

 

• ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT (02/12/2021)
• Mẫu lý lịch học viên cao học (09/11/2021)
• Đơn xin trở lại trường tiếp tục quá trình học tập (17/06/2016)
• Đơn xin thôi học (16/06/2016)
• Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (30/05/2016)
Cơ cấu tổ chức

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN (21/06/2021)

 

Giới thiệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ (12/03/2019)

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA. Địa chỉ: Phòng 104 và 105, nhà A, 561 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.717.854 - Email:lexuanson@dvtdt.edu.vn 

• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH (11/03/2019)
• CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN (26/05/2016)
Tin tức

KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2022 - 2023 (10/10/2022)

 

• Á QUÂN GIẢI SAO MAI TOÀN QUỐC 2022 - NGUYỄN THỊ VÂN ANH - SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (10/10/2022)
• SINH VIÊN NGUYỄN THỊ VÂN ANH XUẤT SẮC LỌT VÀO VÒNG THI THỨ 3 CHUNG KẾT TOÀN QUỐC GIẢI SAO MAI NĂM 2022 (27/09/2022)
• THÍ SINH NGUYỄN THỊ VÂN ANH - SINH VIÊN KHÓA 6 ĐẠI HỌC THANH NHẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA XUẤT SẮC LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC GIẢI SAO MAI NĂM 2022 (08/09/2022)
Thông báo-VB

THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI (05/09/2022)

 

• BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022 (24/06/2022)
• QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 (24/06/2022)
• THÔNG BÁO THỜI GIAN, HÌNH THỨC NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC (21/04/2022)
• BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 (04/04/2022)
• QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 (04/04/2022)

 PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa - Phòng 103; 104 và 105 nhà A
Điện thoại: 02373.717.854 - DĐ: 0911688181
Email: lesonvh@gmail.com
 
  @2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường